Silvia Havelková

Verím, že keď píšem knihy s radosťou,
s radosťou budú i čítané.